Puzzle 3D

El que més m'agrada en un projecte és poder barrejar diferents disciplines i obtenir-ne resultats espectaculars. 

En aquest cas es va donar l'opció de crear una peça en 3D, que posteriorment, vaig transformar en petites peces planes, que juntes formaven, un altre cop, el model 3D real.