Motion graphics i postal

Per mi, no hi ha millor manera de felicitar Nadal, que amb un bastonet de sucre.

Després de passar un 2020 estrany per a tothom, enviar un missatge dolç, ens ajudarà a treure aquest regust amargant que ens ha deixat l'any.