Lettering

Utilitzar frases mítiques del cinema, és un bon recurs per a poder treballar amb lettering. 

Aquesta en concret m'encanta, però... saps qui la diu?